Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Протокол от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Печат

Петък 01 Април 2016 

Протокол от Общо събрание

на Регионално сдружение за управление на отпадъците

на регион Костинброд  включващ общините:

Божурище, Годеч, Драгоман, Своге, Сливница и Костинброд

 

Вижте целия текст ТУК

 

Списък на лица с просрочени задължения за местни данъци и такси

Печат

ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

със сума по главницата над 200.00 лв.

към дата: 30.03.2016 година

 
Юридически лица и ЕТ

 

АПА - АНГЕЛ АНГЕЛОВ     ЕТ
БОБИ И СИЕ - БЛАГОЙ ЕФТИМОВ     ЕТ
БОЛКАН СОЛАР     АД
БУЛСТРАЙК ВИЖЪН
ГОДМАН
ДАНИ ТРАВЕЛ - АСЕН АСЕНОВ
ДАНИ-95 - ИЛИАН КОСТАДИНОВ
ЗИДИ - ТРАНС - ЗДРАВКО ПЕТРОВ
КОМ
ЛИВАСТИЛ     ЕООД
МАРЕГАН 87
ПАВЕЛ МАТОВ - 2002
РПК КОМ
СВОГЕЛЕс
СНАЙТ
СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА ФЕНИКС   ООД

 

 
Физически лица

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ АРСОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ
БИСТРА БАНКОВА ЙОРДАНОВА
БОЖИДАР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
ВИКТОР БОЯНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГРИГОР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИАН ЦВЕТАНОВ КОСТАДИНОВ
КОНСТАНТИН БОРИСОВ ВАНГЕЛОВ
ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА
ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ
МАРТИН МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ
МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ НИКОЛОВ
МИТКО ПЕТКОВ ЛЕБЕШКОВСКИ
МЛАДЕН НЕДЯЛКОВ БОРИСОВ
НИКОЛА АСЕНОВ СЕРГИЕВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАЙКОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ БОЯДЖИЕВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ
СЛАВИ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
ТИХОМИР ТОДОРОВ БОРИСОВ
ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ЕФТИМОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

 

 

   

Заповед 426 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г.

Печат

ОБЩИНА ГОДЕЧ

З А П О В Е Д

426

гр. Годеч, 22.10.2015 год.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Границите на районите, в които през 2016 година ще се извършват следните видове услуги – сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

 

     Вижте целия текст ТУК

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

За безкасово плащане

Печат

 ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на oбщина Годеч:

IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк

BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

 Патентен данък

441400

 Данък върху недвижими имоти

442100

 Данък върху наследствата

442200

 Данък върху превозните средства

442300

 Такса за битови отпадъци

442400

 Данък при придобиване на имущество

442500

 Туристически данък

 442800

 Други данъци

443400

 Глоби, санкции, неустойки ….

446500

 Лихва по съответното плащане

както за главницата

  последна редакция:   09.01.2015 год.

   
© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 28. Септември 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |