ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

17 Август 2016

Заповеди за сключване на договори за наем, между Община Годеч и  участниците, спечелили в тайното наддаване в проведения на 04.08.2016г. "ПУБЛИЧЕН ТРЪГ с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади".

Заповеди №№ 341 до 372  от 15.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 18.08.2016г. 

Заповед № 375  от 18.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 19.08.2016г. 

Заповеди № 376 и 377 от 18.08.2016г.

Вижте ТУК: 

Заповеди № 379 и 380 от 19.08.2016г.

Вижте ТУК:

22.08.2016 - Заповед № 380 коригирана

Вижте ТУК:

 

Добавено на 22.08.2016г. 

Заповед № 381  от 19.08.2016г.

Вижте ТУК:

Добавено на 23.08.2016г. 

Заповеди № 378, 382 и 383  от 08.2016г.

Вижте ТУК:

.