ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 

18 Август 2016

П Р О Т О К О Л

Днес 15.08.2016 година в изпълнение на заповед № 300/15.07.2016 година е назначена комисия със заповед № 333/04.08.2016 година на Зам.-кмета на Община Годеч в състав:

Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП”;

      Членове: 1.Юлия Геошева – Юрисконсулт;

                    2.Емилия Николова – Ст. експерт Екология

да извърши процедура - провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински земеделски имоти в община Годеч.         

Вижте целия текст ТУК: