ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

31 Май 2016

ОБЩИНА ГОДЕЧ

   ___________________________________________________________________

2240  гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 07292351
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg     

 

 

 

                       УТВЪРЖДАВАМ:

                                                           Радослав Асенов

                       Кмет на Община Годеч

                       Дата: 23.12.2015 год.

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН   ПРАВИЛНИК

НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Г О Д Е Ч

 

  

                 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

                                                                                                                                                                                                                                                  .

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ      -      3     стр.

Глава втора КМЕТ НА ОБЩИНА      -      3   стр.

Раздел І Общи положения      -      3   стр.

Раздел ІІ Правомощия на кмета на общината      -      3   стр.

Глава трета ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА      -      5   стр.

И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел І Заместник-кметове      -      5   стр.

Раздел II Кметове на кметства      -      5   стр.

Раздел III Кметски наместници       -      6   стр.

Глава четвърта ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      -      7   стр.

Раздел І Общи положения       -      7   стр.

Раздел ІІ Секретар на общината      -      8   стр.

Раздел ІІІ Финансов контрольор      -      9   стр.

Раздел ІV Структурни звена на общинската администрация      -      10   стр.

Глава пета ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА      -      26   стр.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ      -      28   стр.

 

Вижте целия текст