ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат отношенията, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища разположени на територията на община Годеч, както и задълженията на общинските органи и правомощията на кмета на общината, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата, Правилникът за прилагане на закона за пътищата и Законът за устройство на територията.

Вижте пълния текст ТУК: