ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

О Т Ч Е Т

от дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода от 01.07.2016г. 31.12.2016г.

Вижте пълния текст ТУК: