ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи програми

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, през 2018г.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч, за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, през 2018 година ...

Вижте ТУК:

================================================