ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Публично състезание                                               публикувано на: 25.10.2017г.

Статус  -  Активна                                                                     последна редакция на: 25 Октомври 2017

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА НОВ БАГЕР ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  15.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  16.11.2017г.

Решение - ID 811695        -  25 Октомври 2017
Обявление – ID 811696    -  25 Октомври 2017
Образци за изтегляне       -  25 Октомври 2017
Документация за участие  -  25 Октомври 2017
Договор проект                  -   25 Октомври 2017
.