ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Публично състезание                                               публикувано на: 10.11.2017г.

Статус  -  Активна                                                                     последна редакция на:  10 Ноември 2017

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към Община Годеч през 2018 г.”

Забележки: Предметът на настоящата поръчка включва двадесет и четири  обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  01.12.2017г. 
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  04.12.2017г.

Решение - ID 814348       -  10 Ноември 2017
Обявление – ID 814350    - 
10 Ноември 2017
Образци за изтегляне       - 
10 Ноември 2017
Документация за участие
10 Ноември 2017
Договор-1 проект              - 
10 Ноември 2017
Договор-2 проект               -  
10 Ноември 2017
.