ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

открита процедура с ID 659341                                     публикувано на: 02.04.2015   

ПРЕДМЕТ:
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ „Проф.д-р Асен Златаров”- домашен социален патронаж ,намиращо се в упи-I - за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч, общ.Годеч"

 

1. Обявление в АОП-659341  

2. Решение АОП-659339   

3. Документация за участие  

4. Технически проекти   

5. Образци на документи

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9040293                                                публикувано на: 30.03.2015

 

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие 

3. Договор - проект  

4. Образци на документи

 

Към цялата документация

публична покана с ID 9039892                                              публикувано на: 18.03.2015

ПРЕДМЕТ: 
“ Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ”

1. Покана в АОП

2. Документация за участие

3. Договор - проект

4. Образци на документи

Към цялата документация

публична покана с ID 9039528                                                публикувано на: 09.03.2015

ПРЕДМЕТ: 
“Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета за нуждите на Община Годеч”

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Договор – проект

4. Образци на документи

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 649127                                                            публикувано на: 18.02.2015

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

1. Решение в АОП - 649127