ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в община Годеч

 

УТВЪРДEНИ със ЗАПОВЕД № 406 / 29.09..2014г. на Кмета на ОБЩИНА ГОДЕЧ –  Андрей Неделчев Андреев