ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ОБЩИНА ГОДЕЧ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество на Община Годеч

№ по ред

Входящ № дата

Вид

Име, Фамилия

Заемана публична длъжност

Декларация /файл/

1

01 - 15.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Камелия
Русимова

Старши специалист „Човешки ресурси“

Виж ТУК:

2

02 - 15.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Красимир Методиев

Главен специалист „Кадастър, регулация и геодезия“

Виж ТУК:

3

03 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Теодора Василева

Старши счетоводител

Виж ТУК:

4

04 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Диана Георгиева

Старши специалист ГРАО

Виж ТУК:

5

05 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Костадинка Ставрева

Старши счетоводител

Виж ТУК:

6

06 - 21.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Катя Трайкова

Главен специалист „Проекти“

Виж ТУК:

7

07 - 25.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ангелина Костадинова

Главен специалист   „Районен техник“

Виж ТУК:

8

08 - 25.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Василена Божилова

Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“

Виж ТУК:

9

09 - 28.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Лили     Павлова

Специалист „Търговия и туризъм“

Виж ТУК:

10

10 - 29.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Антоанета Борисова

Главен счетоводител

Виж ТУК:

11

11 - 30.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Цветомира Сергиева

Финансов контрольор

Виж ТУК:

12

12 - 30.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Анна   Станоева

Старши счетоводител

Виж ТУК:

13

13 – 04.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Георги Стефанов

Старши експерт

Виж ТУК:

14

14 – 04.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Нели Ангелова

Старши специалист

Виж ТУК:

15

15 – 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Венета Ерменкова

Счетоводител

Виж ТУК:

16

16 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Илиана Григорова

Старши експерт Проекти

Виж ТУК:

17

17 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Мариана Кирилова

Администратор

Виж ТУК:

18

18 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Анета Дойчева

Старши специалист „Касиер“

Виж ТУК:

19

19 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Златка Негулова

Старши експерт

Виж ТУК:

20

20 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Кирил Иванов

Старши специалист ГЗ ОМП

Виж ТУК:

21

21 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Валя  Манова

Секретар

Виж ТУК:

22

22 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Петя Любомирова

Управител спортни дейности

Виж ТУК:

23

23 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Димитър Иванов

Кметски наместник

Виж ТУК:

24

24 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Надя Тодорова

Директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура, местни данъци и такси“

Виж ТУК:

25

25 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ани Аспарухова

Старши експерт Просвета, култура и вероизповедание

Виж ТУК:

26

26 – 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Цветана Стоянова

Специалист „Звено чистота“

Виж ТУК:

27

27 – 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Емилия Николова

Старши експерт „Екология“

Виж ТУК:

28

28- 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ангел Ангелов

Директор „ТУЕП“

Виж ТУК:

29

29 – 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Костадин Иванов

Главен специалист НС дирекция „ТУЕП“

Виж ТУК:

30

30 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Мария Стефанова

Старши експерт „Общинска собственост“

Виж ТУК:

31

31 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Драгомир Георгиев

Специалист ОМП

Виж ТУК:

32

32 - 07.06..2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Милка Асенова

Кметски наместник

Виж ТУК:

33

33 - 07.06..2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Иван Господинов

Кметски наместник

Виж ТУК:

34

34 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Вяра Валентинова

Кметски наместник

Виж ТУК:

35

35 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Василка Асенова

Кметски наместник

Виж ТУК:

36

36 - 08.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Зорка Александрова

Директор ДГ „Юрий Гагарин“

Виж ТУК:

37

37 - 08.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Лъчезар Панайотов

Главен счетоводител

Виж ТУК:

38  38 -13.07.2018  Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ  Златка   Негулова  Старши експерт Виж ТУК:
39 39 - 13.07.2018 Декларация за имущество и интереси – чл.35, ал.1, т.4 Валя  Манова Секретар Виж ТУК:
 40 40 - 18.09.2018  Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Николета Иванова  Старши счетоводител  Виж ТУК:
41 41 - 18.09.2018 Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Цветелина Георгиева Счетоводител Виж ТУК: