ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Регистър на издадените „Карти за паркиране” от Община Годеч, актуален   към  18.4.2017 г.