ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Регистър на издадените „Карти за паркиране” от Община Годеч,

актуален
   към  15.01.2018г.