ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

       Уведомява работодателите от общините: Своге и Годеч, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)* - през 2018 г., както следва:

     II. Програми за обучение и заетост

1.Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Финансови

Средства /в лв./

- Компонент 1 – частен сектор

10 375,56

       - Компонент 2 – бюджетен сектор

2 815,32

III. Обучение на възрастни.

Финансови

Средства /в лв./

- Обучение на възрастни, по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

7 184,00

Забележки: По т. II работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата /в периода от 02.08.2018г. до 10.08.2018г., включително/. Съвет за сътрудничество към дирекцията ще извърши подбор и оценка в периода: 13.08.2018-15.08.2018г.

За ползване на горепосочените преференции по т. III , работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс.        

     Допълнителна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски”, № 3, ет.
    к
    акто и на тел.: 0726/22568

    Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:     
  • гр. Годеч – ул. „Република”, № 1

---------------------------------------------------------------------------------------

     Местна инициативна група -Берковица и Годеч кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат заявления за участие в срок до 31.08.2018 г. на адрес: гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов“ № 1, стая 305.

Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои в извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.

Моля, членовете на ОС, желаещи да участват в комисиите да се запознаят подробно с приложената Обява.

Одобрените лица ще преминат обучение, организирано от МИГ на тема:
„Оценка на проекти към Стратегия за ВОМР. Етапи на оценителния процес – АСД и ТФО“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
 гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., http://www.mig-g.org/

Образци на документи - изтеглете ТУК:
ОБЯВА - изтеглете ТУК:
=========================================================================

Заповед № РД05-267 от 24.07.2018 година

Вижте ТУК:

=======================================

Заповед № РД05-265 от 19.07.2018 година

Вижте ТУК:

=======================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на изменената индикативна годишна работна програма   за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • на 30.07.2018 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  пл. Йордан Радичков № 1;
  • на 03.08.2018 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;

Вижте ТУК:

=============================================================

      На 14.06.2018 година, в сградата на Народно читалище "Иван Вазов 1947", гр.Костинброд се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регоин Костинброд, включващо общините: Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман.

Протокола от събранието
Вижте ТУК:

Подкатегории