ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.5 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

Община Годеч уведомява всички граждани, че на 29.01.2018г. от 11.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.

                                                                              РАДОСЛАВ АСЕНОВ    

                                                                                       Кмет на община Годеч

Вижте Програма-Проект ТУК:

=============================================================================