ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 Община Годеч набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2018 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в сградата на Общинска администрация- Годеч на пл. „Свобода”, № 1, както и по електронен път на e-mail: http://www.godech.bg/. Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикува на официалния сайт на Община Годеч http://www.godech.bg/


Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. 
Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
2.Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3.Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4.Индивидуални кандидатури.


В срок до 30 май 2018 г. комисия, назначена от кмета на община Годеч, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и изготви предложение.
В срок до 15 юни 2018 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител. 

==========================================================================================