ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички собственици на самоходна земеделска и горска техника, че на 25.07.2018 год. от 09:30 до 11:30 часа пред Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед.

На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези чиято техника домува или работи на територията на община Годеч.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

За допълнителна информация:

GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

GSM – 0884930745 – инж. Станка Василева

===========================================================================================================