ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

       На основание чл.26, от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК в 30 дневен срок от настоящото публикуване на проекта, се предоставя възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 09.11.2018г. в деловодството на общинската администрация.

Мотиви за изменение в НАРЕДБАТА
Предложение за промяна
                                                                        Дата на публикуване: 10.10.2018 година

================================================================