ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

П О К А Н А 

  ЗА ПУБЛИЧНА СРЕЩА
за представяне основните резултати и препоръки от Междинната оценка на Общински план за развитие на Община Годеч 2014 -2020г. 19.12.2017 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Община Годеч

===================================================================================