ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Годише план за ползване на дървесина от ОГФ за 2018 година

Разпределение по видове дървесина и вид сеч.
Вижте ТУК:
=========================================================