ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на изменената индикативна годишна работна програма   за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • на 30.07.2018 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  пл. Йордан Радичков № 1;
  • на 03.08.2018 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;

Вижте ТУК:

=============================================================