ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

       Уведомява работодателите от общините: Своге и Годеч, че разполага с неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)* - през 2018 г., както следва:

     II. Програми за обучение и заетост

1.Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Финансови

Средства /в лв./

- Компонент 1 – частен сектор

10 375,56

       - Компонент 2 – бюджетен сектор

2 815,32

III. Обучение на възрастни.

Финансови

Средства /в лв./

- Обучение на възрастни, по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

7 184,00

Забележки: По т. II работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата /в периода от 02.08.2018г. до 10.08.2018г., включително/. Съвет за сътрудничество към дирекцията ще извърши подбор и оценка в периода: 13.08.2018-15.08.2018г.

За ползване на горепосочените преференции по т. III , работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс.        

     Допълнителна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски”, № 3, ет.
    к
    акто и на тел.: 0726/22568

    Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:     
  • гр. Годеч – ул. „Република”, № 1

---------------------------------------------------------------------------------------