ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Във връзка с кампания на Национална агенция за приходите /НАП/,
за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство, от земеделските стопани.

Моля прочетете ТУК:

=============================================================================