ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

                 На страницата на областната дирекция са публикувани заповедите и картите  на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. по землища на съответната община.

За всяко от землищата на община Годеч
Вижте :

 1. гр. Годеч
 2. с. Бракьовци
 3. с. Букоровци
 4. с. Бърля
 5. с. Връдловци
 6. с. Върбница
 7. с. Гинци
 8. с. Голеш
 9. с. Губеш
 10. с. Каленовци
 11. с. Комщица
 12. с. Лопушня
 13. с. Мургаш
 14. с. Равна
 15. с. Разбоище
 16. с. Ропот
 17. с. Смолча
 18. с. Станинци
 19. с. Туден
 20. с. Шума
  ==========================================================