ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

    На основние чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч" - част II, етап 9:

НАРЕЖДАМ:

Вижте ТУК:

==============================================================