ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

          Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на долуописаните дати ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област за провеждането на годишни технически прегледи, както следва: 

19.02.2019 год. - с. Шума от 09:30 до 11:00 часа пред Кметството

19.02.2019 год. - с. Туден от 11:30 до 13:00 часа пред Кметството

20.02.2019 год. - гр. Годеч от 09:30 до 12:00 часа пред Общината 

 На същата дата да се явят и собствениците на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези чиято техника домува или работи на територията на община Годеч. 
На неявилите се собственици ще бъдат издадени Заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. 

За допълнителна информация:

GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
==========================================================