ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация
Софийска област

Заповед за определяне на период за пожароопасен сезон в горските територии на Софийска област

===================================================================

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

30.04.2018 година - 15.00 часа - гр. Берковица - заседателна зала нз община Берковица

Вижте ТУК:

==========================================================

 Община Годеч набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2018 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в сградата на Общинска администрация- Годеч на пл. „Свобода”, № 1, както и по електронен път на e-mail: http://www.godech.bg/. Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикува на официалния сайт на Община Годеч http://www.godech.bg/

Справка за количествата разделно събирани отпадъци за Януари - Март 2018 година в община Годеч

Вижте ТУК:

===============================================

Годише план за ползване на дървесина от ОГФ за 2018 година

Разпределение по видове дървесина и вид сеч.
Вижте ТУК:
=========================================================

Подкатегории