ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

Заповед № 195 от 09.05.2018 г.

 Забрана за ползване на реки и водни обекти, на територията на община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове.

Вижте ТУК:

==============================================================================

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация
Софийска област

Заповед за определяне на период за пожароопасен сезон в горските територии на Софийска област

===================================================================

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

30.04.2018 година - 15.00 часа - гр. Берковица - заседателна зала нз община Берковица

Вижте ТУК:

==========================================================

Справка за количествата разделно събирани отпадъци за Януари - Март 2018 година в община Годеч

Вижте ТУК:

===============================================

Годише план за ползване на дървесина от ОГФ за 2018 година

Разпределение по видове дървесина и вид сеч.
Вижте ТУК:
=========================================================

Подкатегории