ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 2

към чл.30,т.1 (Глава ІІ, Раздел ІV)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Административно-техническите услуги – Общинска собственост се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

  1. Искане по образец № 1
  2. Искане по образец № 2
  3. Искане по образец № 3
  4. Искане по образец № 4
  5. Искане за установяване на жилищни нужди
  6. Заявление-декларация за установяване на жилищни нужди