ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 3

към чл.30,т.2 (Глава ІІ, Раздел ІV)

от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Административно-техническите услуги – Устройство на територията се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ