ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 4

към чл.30, т.3 (Глава ІІ, Раздел ІV)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ –

„КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО” И „КАДАСТЪР”

 

Административните услуги – „Контрол па строителството” и „Кадастър” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ