ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 5

към чл.31, ал.3 (Глава ІІ, Раздел V)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ”,

„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА” И „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”

 

Административните услуги – „Селско стопанство и екология”, „Зелена система” и „Земеползване” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ