ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 6

към чл.31, ал.4 (Глава ІІ, Раздел V)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ –

„ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ” И „ТРАНСПОРТ”

 

Административните услуги – „Търговия, туризъм, транспорт” и „Транспорт” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ