ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 7

към чл.31, ал.5 (Глава ІІ, Раздел V)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

Административните услуги – „Местни данъци и такси” се заявяват и получават в отдел „Местни данъци и такси, и неданъчни приходи” на адрес: пл.”Свобода” №2,  ет.І /в ляво/

 

 

СПИСЪК УСЛУГИ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Декларация по чл.17 ал.2 от Наредба № 2 - за юридически лица - определяне на количеството одпадъци за 2018 година.

Декларация по чл.20 ал.1 от Наредба № 2 - за физицески лица - за имоти които НЯМА да се ползват през ЦЯЛАТА 2018 г.