ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 8

към чл.31, ал.6 (Глава ІІ, Раздел V)

от Наредба №2 на Общински съвет – Годеч

 

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - „НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ”

 

Правните и административно-техническите услуги и административните услуги – „Нотариална дейност” се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК УСЛУГИ