ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Приложение 9

      към чл.41 (Глава ІІІ)

от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ, НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН

 

 

Услугите, неуредени със закон се заявяват и получават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация – Годеч на адрес: пл.”Свобода”№1, ет.І

 

СПИСЪК  УСЛУГИ