П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 г., което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 13.00 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
     Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки за сигурност, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на етапи, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на Община Годеч.
    Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13.00 часа на 25.01.2020 г.
Приложени документи:
1. Доклад за приемане на бюджет 2021
2. Приходи 2021
3. Разходи 2021
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021г
6. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - РАЗХОДИ

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================