СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА по секции и населени места