На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.
ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ
Вижте Заповед №55 ТУК:

Приложение №1 към Заповед №55

===========================================