График за получаване на изборните книжа и материали на 25.05.2019 година

Вижте ТУК:

МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЕКЦИЯТА!

======================================