izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ЗАПОВЕД № 368 - образуване и утвърждаване на избирателните секции за насрочените избори на 14 ноември 2021 г.

ЗАПОВЕД  № 368
гр. Годеч, 23.09.2021 г.

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) и Указ № 245 от 14.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
ОБРАЗУВАМ И УТВЪРЖДАВАМ
Избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г., с местонахождение, както следва:
Вижте ТУК:

ЗАПОВЕД  № 368 - Вижте ТУК:
Приложение № 1 - Вижте ТУК:
===================================