izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

З А П О В Е Д № 395 -- определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Годеч

З А П О В Е Д № 395
гр. Годеч, 14.10.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия ...
... ... ...
Н А Р Е Ж Д А М:
ОПРЕДЕЛЯМ  местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Годеч по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.,  както следва:
-- Електрически стълбове;
-- Информационните табла на общината.
-- Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини, само след разрешение на собственика или управителя на имота.
... ... ...
ЗАБРАНЯВА СЕ:

Поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите/ползвателите, с изключение на отдадените под наем общински помещения на политически партии
Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки, както и в превозните средства на общинския транспорт, независимо чия собственост са.
... ... ...
       На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали

Вижте Заповед №395 ТУК:
========================