izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

В помощ на избирателите - Образци на заявления - извадка от "СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА за произвеждане избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021"

Изтеглете образец за Заявление от тук:

Приложение № 39-ПВР/НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 31-ПВР/НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)
Приложение № 30-ПВР/НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 29-ПВР/НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 27-ПВР/НС - Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 26-ПВР/НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

=============================================