izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.  (чл.39, ал.1 ИК)
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 001                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛЕНА                       НИКОЛАЕВА                     СИМЕОНОВА
                      ВЛАДИСЛАВ                      ВАЛЕНТИНОВ                    СТОЯНОВ
                      ЕМИЛ                                КИРИЛОВ                        ФИЛИПОВ
======================================================================================


         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 002 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                          РАДОСЛАВОВ                    НИКОЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                 ПАНТАЛЕЕВ                     ИЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        КИРОВ                              ГЕОРГИЕВ
                      ДИМИТЪР                    ВАСИЛЕВ                       БОРИСОВ
                      ДИМИТЪР                    ВЕЛИНОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                   ИЛИЕВ                              ИЛИЕВ
                      КИРИЛ                         ПЕТРОВ                           НИКОЛОВ
                      ЛИДИЯ                         ГЕОРГИЕВА                     ЗАРКОВА
                      НЕЛИ                           МИЛКОВА                       НАНКОВА-НИКОЛОВА
                      НИКОЛИНА                  БОГДАНОВА                     ИЛИЕВА
                      ТОДОРКА                     ПЕТРОВА                       НИКОЛОВА
========================================================================================
                                       

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 003
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      СИМЕОНОВА                     ВЛАДИМИРОВА
                      ВАСИЛ                             ГЕОРГИЕВ                           СТЕФАНОВ
                      ДИМИТЪР                       ТРАЙКОВ                            ДИМИТРОВ
                      МАРИАНА                       ГЕРГИНОВА                       КИРИЛОВА
                      ТАНЯ                                СИМЕОНОВА                     ИЛИЕВА
==========================================================================================

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 004                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАНИЕЛА                       СТЕФАНОВА                     ТОДОРОВА
                      КАТЯ                               ЗДРАВКОВА                     АСЕНОВА
                      МИГЛЕНА                       ДИМИТРОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      СТЕФАН                          РУМЕНОВ                       ЙОРДАНОВ
============================================================================================

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 005                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИСЛАВ                      ПЕТРОВ                     ИВАНОВ
                      ВАСИЛ                            БОРИСОВ                       ПЕТРОВ
                      ВЕНЕТА                        БОРИСОВА                    ДИМИТРОВА
                      ВЕСЕЛИН                       НИКОЛОВ                     БОРИСОВ
                      ДИЛЯНА                          ИГОРОВА                       ДИМИТРОВА
                      ДРАГАНА                                                                  ЦЕКОВ
                      СВЕТОСЛАВ                     ПЛАМЕНОВ                 МЛАДЕНОВ
============================================================================================

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 010                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЖУРКА                       РАНГЕЛОВА                     ВЕЛИНОВА
==========================================================================================

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ
         секция № 011                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГРИША                         ЖИВКОВ                        КОСТОВ
==========================================================================================