izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

Г Р А Ф И К -- за получаване на изборните книжа и материали

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Г Р А Ф И К

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  НА 13 ноември 2021 год.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №                                   ЧАС
№ 260900001  Синдикален дом – ІI етаж                               14.00 ч.
№ 260900002  Читалище                                                         14.20 ч.
№ 260900003  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база I              14.40 ч.
№ 260900004  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база II            15.00 ч.
№ 260900005  Синдикален дом – І етаж                                15.20 ч.
№ 260900006  с. Гинци                         15.40 ч.
№ 260900007  с. Бракьовци                  16.00 ч.
№ 260900010  с. Голеш                          16.20 ч.
№ 260900008  с. Комщица                   16.40 ч.
№ 260900009  с. Шума                          17.00 ч.
№ 260900011  с. Туден                             17.20 ч.

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПРЕДАВАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА СИК!
==================================================