СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
 (чл.39, ал.1 ИК)     (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СОФИЙСКА                         Община ГОДЕЧ

         секция № 001                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАСИЛЕНА                      НИКОЛАЕВА                     СИМЕОНОВА
                      ВЛАДИСЛАВ                    ВАЛЕНТИНОВ                  СТОЯНОВ
                      ЕМИЛ                              КИРИЛОВ                           ФИЛИПОВ

         
         секция № 002                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                          РАДОСЛАВОВ              НИКОЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                   ПАНТАЛЕЕВ                 ИЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        КИРОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ДИМИТЪР                    ВАСИЛЕВ                    БОРИСОВ
                      ДИМИТЪР                    ВЕЛИНОВ                    ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                    ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      КИРИЛ                         ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      ЛИДИЯ                         ГЕОРГИЕВА                 ЗАРКОВА
                      НЕЛИ                            МИЛКОВА             НАНКОВА-НИКОЛОВА
                      НИКОЛИНА                   БОГДАНОВА                ИЛИЕВА
                      ТОДОРКА                      ПЕТРОВА                    НИКОЛОВА


         секция № 003                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                 СИМЕОНОВА                   ВЛАДИМИРОВА
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      СТЕФАНОВ
                      ДИМИТЪР                   ТРАЙКОВ                         ДИМИТРОВ
                      МАРИАНА                   ГЕРГИНОВА                     КИРИЛОВА
                      ТАНЯ                            СИМЕОНОВА                   ИЛИЕВА


         секция № 004                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДАНИЕЛА                   СТЕФАНОВА               ТОДОРОВА
                      КАТЯ                          ЗДРАВКОВА                 АСЕНОВА
                      МИГЛЕНА                   ДИМИТРОВА                ВЪЛЧЕВА
                      СТЕФАН                     РУМЕНОВ                     ЙОРДАНОВ


         секция № 005     
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОРИСЛАВ                    ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      ВАСИЛ                          БОРИСОВ                      ПЕТРОВ
                      ВЕНЕТА                        БОРИСОВА                    ДИМИТРОВА
                      ВЕСЕЛИН                      НИКОЛОВ                      БОРИСОВ
                      ДИЛЯНА                        ИГОРОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДРАГАНА                                                            ЦЕКОВ
                      СВЕТОСЛАВ                  ПЛАМЕНОВ                    МЛАДЕНОВ


         секция № 010                           
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БОЖУРКА                       РАНГЕЛОВА                     ВЕЛИНОВА


         секция № 011
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГРИША                         ЖИВКОВ                        КОСТОВ

=========================================================