izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

График за получаване на изборните книжа и материали на 20 ноември 2021 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Г Р А Ф И К
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ  НА  2 0 ноември 2 0 2 1  год.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №                    ЧАС
№ 260900001  Синдикален дом – ІI етаж             14.00 ч.
№ 260900002  Читалище                                            14.15 ч.
№ 260900003  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база I     14.30 ч.
№ 260900004  СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база II         14.45 ч.
№ 260900005  Синдикален дом – І етаж                                 15.00 ч.
№ 260900006  с. Гинци               15.15 ч.
№ 260900007  с. Бракьовци        15.25 ч.
№ 260900010  с. Голеш           15.35 ч.
№ 260900008  с. Комщица    15.45 ч.
№ 260900009  с. Шума                15.55 ч.
№ 260900011  с. Туден           16.05 ч.

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПРЕДАВАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА СИК!
=======================================