П Р О Т О К О Л

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

За финализиране на "Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обектии" за стопанската 2017 - 2018 година.

Вижте пълния текст ТУК:

===========================================================================