Заповед № 130 - за прекратяване на договор № 2454 - с наемател Д. Димитров

Заповед № 130 - прекратяване на договор за наем на общински пасища, мери и ливади, който не отговаря на условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ