Заповеди за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви” - 07.2018

Заповед №280 - Румен Руменов
Заповед №281 - Детелин Тихомиров
Заповед №282 - Огнемира Огнянова
Заповед №283 - Георги Тодоров
Заповед №284 - Глобусът ЕООД
Заповед №285 - ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН  ЕООД
Заповед №286 - Таня Владимирова
Заповед №287 - ЕКО СКАЛАР ООД
Заповед №288 - Телко тех ООД
Заповед №289 - Борис Николов
Заповед №290 - Виктория Станева
Заповед №291 - Гроздан Величков
Заповед №292 - Цветан Владимиров
Заповед №293 - Александър Александров
Заповед №294 - Вилизар Бояджиев
Заповед №295 - Мирела Георгиева
Заповед №296 - Детелина Рангелова
Заповед №297 - Камелия Цветанова
Заповед №298 - Асен Василев
Заповед №299 - Мелинда Николаева
Заповед №300 - Димитър Николов
Заповед №301 - Кръстанчо Кръстанов
Заповед №302 - Севдалина Симеонова
Заповед №303 - Лъчезар Лазаров
Заповед №304 - Георги Даниел
Заповед №305 - Симеон Ивайлов
Заповед №306 - Ивайло Сашов