Заповеди за сключване на договори, с участници класирани на 2-ро място, за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви” - 07.2018

Заповеди за сключване на договори, с участници класирани на 2-ро място

Вижте ТУК: